MY MENU

โปรโมชั่น

รับชำระเงินทางการโอนผ่านธนาคารและการชำระผ่านบัตร
VISA / Mastercard/ JCB

 SCB Easy

Krungthai NEXT

K PLUS

VISA / Mastercard /JCB

พบกับหน้าร้านค้าบน Facebook Fanpage
สินค้ากลุ่มกระเป๋าเครื่องมือช่าง PX Tools

สำหรับลูกค้าที่เปิดบิลครั้งแรกกับ
 ไม่มีขั้นต่ำ (ยกเว้นรายการ Accessories)

สำหรับยอดสั่งซื้อ 15,000 บาทขึ้นไป
หลังหักส่วนลดแล้ว

เมื่อสี่งซื้อ 5 ชุดขึ้นไป คละสินค้าได้
 ภายในกลุ่ม PX Tools