MY MENU

ฮีตเตอร์

Process Heat

หัวข้อ
ฮีทเตอร์ L62
ผู้เขียน
วันที่สร้าง
22/11/2017
สิ่งที่แนบมา1
ดู
671
เนื้อหา


L62 ตั้งแต่ 4300 - 10500 วัตต์

Accesories:

ตัวอย่างงานในกระบวนการอุตสาหกรรมที่นำลมร้อนไปใช้ :
 • การแพ็คติดกล่องกระดาษ เช่นกล่องนม, น้ำผลไม้  
 • การชริ้งก์คอขวด เช่น ขวดน้ำดื่ม, ขวดไวน์, ขวดเครื่องปรุงรส  
 • การชริ้งก์ฉลากหุ้มบรรจุภัณฑ์ ของอุปโภค-บริโภค  
 • การเป่าลบขอบ หรือ ตัดเสี้ยนพลาสติกจากการผลิต  
 • การเป่าไล่หยดน้ำบนบรรจุภัณฑ์ก่อนพิมพ์วันที่  
 • การเป่าปิดก้นหลอดบรรจุ เช่นหลอดยาสีฟัน,โลชั่น  
 • การเป่าเคลือบเงาลิปสติก  
 • การเป่าเคลือมลามิเนต วัสดุไม้กับแถบกาว หรือโฟม ฟอยล์  
 • การผลิตแผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
 • การเป่าท่อหด  
 • กระบวนการ Pre-heat  
 • การเป่าแห้งสีพิมพ์, สิ่งพิมพ์ 
 • การอบวัสดุถักทอจากพลาสติก   
 • การดัดแผ่นพลาสติก  
 • การเป่าฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์  
 • การละลายน้ำแข็ง  
 • การเป่าพรีฟอร์มภาชนะบรรจุที่ผลิตจากพลาสติก   

Drawing

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์