MY MENU

ฮีตเตอร์

Process Heat

หัวข้อ
ฮีทเตอร์ S21
ผู้เขียน
วันที่สร้าง
22/11/2017
สิ่งที่แนบมา1
ดู
704
เนื้อหา

ฮีทเตอร์ S21 ขนาด 800 วัตต์

Nozzle สำหรับต่อใช้งานกับฮีทเตอร์ S21

ตัวอย่างงานในกระบวนการอุตสาหกรรมที่นำลมร้อนไปใช้ :

 • การแพ็คติดกล่องกระดาษ เช่นกล่องนม, น้ำผลไม้ 
 • การชริ้งก์คอขวด เช่น ขวดน้ำดื่ม, ขวดไวน์, ขวดเครื่องปรุงรส 
 • การชริ้งก์ฉลากหุ้มบรรจุภัณฑ์ ของอุปโภค-บริโภค 
 • การเป่าลบขอบ หรือ ตัดเสี้ยนพลาสติกจากการผลิต 
 • การเป่าไล่หยดน้ำบนบรรจุภัณฑ์ก่อนพิมพ์วันที่ 
 • การเป่าปิดก้นหลอดบรรจุ เช่นหลอดยาสีฟัน,โลชั่น 
 • การเป่าเคลือบเงาลิปสติก 
 • การเป่าเคลือมลามิเนต วัสดุไม้กับแถบกาว หรือโฟม ฟอยล์ 
 • การผลิตแผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 • การเป่าท่อหด 
 • กระบวนการ Pre-heat 
 • การเป่าแห้งสีพิมพ์, สิ่งพิมพ์
 • การอบวัสดุถักทอจากพลาสติก  
 • การดัดแผ่นพลาสติก 
 • การเป่าฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ 
 • การละลายน้ำแข็ง 
 • การเป่าพรีฟอร์มภาชนะบรรจุที่ผลิตจากพลาสติก  

Drawing


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์