MY MENU

Heaters

เครื่องเป่าลมร้อนและฮีทเตอร์ (Process heat)
Compact สำหรับเป่าปิดซีลบรรจุภัณฑ์
อาหารเปียก
Compact สำหรับเป่าไล่หยดน้ำบนบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุอาหาร
Compact เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในไลน์ผลิตเครื่องดื่ม
Compact เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
จ่ายลมในห้องอบ
เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
 ในการเป่าแห้งเพื่อเตรียมบรรจุลงขวด
Compact เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในการเป่าแห้งสี ในไลน์ผลิตของเล่นเด็ก
การติดตั้งฮีทเตอร์กับปั๊มลม
การใช้ลมร้อนในการเป่าแห้งแผ่นโลหะ
การติดตั้งฮีทเตอร์กับปั๊มลม
Compact เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในการหุ้มคอขวดทรงสูง
เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในการเป่าฟิล์มหดบรรจุภัณฑ์บนสายพาน
ปั๊มลมแรงดันสูงในการต่อเข้ากับฮีทเตอร์
Eron เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
 ในการหุ้มแคปซีลน้ำดื่ม
Compact เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในการหุ้มน้ำแพ็คโหล
เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
พร้อมหัวเป่าปากแบน
เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในการเป่าร้อนแม่พิมพ์
เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในการเป่าเพิ่มประสิทธิภาพของกาว
เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในไลน์ผลิตน้ำดื่ม - เป่าไล่หยดน้ำ
เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในไลน์ผลิตน้ำดื่ม - เป่าไล่หยดน้ำ
Maron เครื่องเชื่อมพลาสติก เครื่องเป่าลมร้อน
ในการเป่าเก็บชิ้นงาน - ไล่ขุยพลาสติก
Eron เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในการชริ้งก์พาเลท
Eron เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในการลามิเนต เฟอร์นิเจอร์ไม้
เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
 ในการประกอบเข้ากับเครื่องจักร
Maron เครื่องเชื่อมพลาสติก เครื่องเป่าลมร้อน
ติดตั้งกับปั๊มลม HD140
เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในการประกอบเข้ากับห้องอบขนาดใหญ่
เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์
ในการประกอบเข้ากับห้องอบขนาดใหญ่
ครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์สำหรับเป่าฝา Flip 
เครื่องเป่าลมร้อน ฮีทเตอร์สำหรับประกบโฟม PE