MY MENU

Heaters

เครื่องเป่าลมร้อนและฮีทเตอร์ (Process heat)
ตัวอย่างงานในกระบวนการอุตสาหกรรมที่นำลมร้อนไปใช้ : การชริ้งก์คอขวด เช่น ขวดน้ำดื่ม, ขวดไวน์, ขวดเครื่องปรุงรส การชริ้งก์ฉลากหุ้มบรรจุภัณฑ์ ของอุปโภค-บริโภคการแพ็คติดกล่องกระดาษ เช่นกล่องนม, น้ำผลไม้  การเป่าลบขอบ หรือ ตัดเสี้ยนพลาสติกจากการผลิต การเป่าไล่หยดน้ำบนบรรจุภัณฑ์ก่อนพิมพ์วันที่ การเป่าปิดก้นหลอดบรรจุ เช่นหลอดยาสีฟัน,โลชั่น การเป่าเคลือบเงาลิปสติก การเป่าเคลือมลามิเนต วัสดุไม้กับแถบกาว หรือประกบโฟม ฟอยล์ การผลิตแผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเป่าท่อหด กระบวนการ Pre-heat การเป่าแห้งสีพิมพ์, สิ่งพิมพ์ การอบวัสดุถักทอจากพลาสติก การดัดแผ่นพลาสติก การเป่าฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ การละลายน้ำแข็ง การเป่าพรีฟอร์มภาชนะบรรจุที่ผลิตจากพลาสติก