MY MENU

Heaters

เครื่องเป่าลมร้อนและฮีทเตอร์ (Process heat)

ตัวอย่างงานในกระบวนการอุตสาหกรรมที่นำลมร้อนไปใช้ : การชริ้งก์คอขวด เช่น ขวดน้ำดื่ม, ขวดไวน์, ขวดเครื่องปรุงรส การชริ้งก์ฉลากหุ้มบรรจุภัณฑ์ ของอุปโภค-บริโภค, การแพ็คติดกล่องกระดาษ เช่นกล่องนม, น้ำผลไม้ การเป่าลบขอบ หรือ ตัดเสี้ยนพลาสติกจากการผลิต การเป่าไล่หยดน้ำบนบรรจุภัณฑ์ก่อนพิมพ์วันที่ การเป่าปิดก้นหลอดบรรจุ เช่นหลอดยาสีฟัน,โลชั่น การเป่าเคลือบเงาลิปสติก การเป่าเคลือมลามิเนต วัสดุไม้กับแถบกาว หรือประกบโฟม ฟอยล์ การผลิตแผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเป่าท่อหด กระบวนการ Pre-heat การเป่าแห้งสีพิมพ์, สิ่งพิมพ์ การอบวัสดุถักทอจากพลาสติก การดัดแผ่นพลาสติก การเป่าฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ การละลายน้ำแข็ง การเป่าพรีฟอร์มภาชนะบรรจุที่ผลิตจากพลาสติก

Hot air blower VS Heater

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า Hot air blower กับ Heater เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Hot air blower นั้นคือเครื่องที่สามารถผลิตลมร้อนและมีโบลเวอร์เป่าลมออกมาในตัว ส่วน Heater คือเครื่องผลิตความร้อนเพียงอย่างเดียวและต้องหาแหล่งจ่ายลมมาติดตั้งคู่กัน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหมือนกันคือสามารถสร้างปฏิกิริยาความร้อนกับสิ่งของหรือพื้นที่ปิดได้เหมือนกัน ใสว่วนของโรงงานจึงนิยมนำลมร้อนมาใช้กันมากในอุตสาหกรรม ในหลากหลายวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจมีใช้ในรูปแบบของไดร์มือเล็กๆ มีกำลังไฟเริ่มตั้งแต่ 600 วัตต์ ไปจนถึงเครื่องที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีกำลังไฟกว่า 20,000 วัตต์ก็มี

Hot air blower

กดลูกศรที่รูปภาพเพื่อเลื่อนดูภาพตัวอย่างการใช้งาน 

Heater & Blower

กดลูกศรที่รูปภาพเพื่อเลื่อนดูภาพตัวอย่างการใช้งาน