MY MENU

ฮีตเตอร์

Process Heat

หัวข้อ
ฮีทเตอร์ XL92
ผู้เขียน
บีเอเค เอเชีย
วันที่สร้าง
22/11/2017
สิ่งที่แนบมา1
ดู
281
เนื้อหา

XL92 ตั้งแต่ 5900 - 21000 วัตต์

 

            
ตัวอย่างงานในกระบวนการอุตสาหกรรมที่นำลมร้อนไปใช้ :
 • การแพ็คติดกล่องกระดาษ เช่นกล่องนม, น้ำผลไม้
 • การชริ้งก์คอขวด เช่น ขวดน้ำดื่ม, ขวดไวน์, ขวดเครื่องปรุงรส
 • การชริ้งก์ฉลากหุ้มบรรจุภัณฑ์ ของอุปโภค-บริโภค
 • การเป่าลบขอบ หรือ ตัดเสี้ยนพลาสติกจากการผลิต
 • การเป่าไล่หยดน้ำบนบรรจุภัณฑ์ก่อนพิมพ์วันที่
 • การเป่าปิดก้นหลอดบรรจุ เช่นหลอดยาสีฟัน,โลชั่น
 • การเป่าเคลือบเงาลิปสติก
 • การเป่าเคลือมลามิเนต วัสดุไม้กับแถบกาว หรือโฟม ฟอยล์
 • การผลิตแผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • การเป่าท่อหด
 • กระบวนการ Pre-heat
 • การเป่าแห้งสีพิมพ์, สิ่งพิมพ์
 • การอบวัสดุถักทอจากพลาสติก 
 • การดัดแผ่นพลาสติก
 • การเป่าฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์
 • การละลายน้ำแข็ง
 • การเป่าพรีฟอร์มภาชนะบรรจุที่ผลิตจากพลาสติก

Drawing


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์